Hey’adaha WHO iyo Unicef oo ku Baaqay In Lasii wado Tallaalka Cudurka Dabeysha

 

Soomaaliyalagumaarkincudurkadabeyshamuddo lix bilood ah laakiin QM ayaasheegeysa in loo baahanyahay in ay siisocdaanololayaashatallaalkamaaddaama ay welihalistujirto

 

WAR-SAXAAFADEED WADAJIR LOO SOO SAAREY

 

NAYROOBI, 19kaFebraayo 2015: LixbiloodayaakasoowareegateymarkiiugudambeyseyeeSoomaaliyalaguarkeyqofcudurkadabeyshauukudhacayka dib markiiuukadillaacayhalkaauunakudhacay 199 qof, oocarruur u badan.

 

CudurkadabeyshaayaaSoomaaliyalaguarkeybishiiMaajo 2013kii, markiiuguhorreyseymuddo lix sano ah, ka dib markiiwaalidiintagabarlabasanojir ah ooMuqdishokunool ay arkeen in gabadhoodaaaneysoconkarin. Fayruska, oosababanaafanimo (baralaays) ooxataasababikarageeri, ayaadegdeg u faafeyookudhacay 194 qofsanadkii 2013kii.Haseyeesheeshanqofookeliyaayuukudhacaysanadkii 2014kii, kuwaasoomidkooduuahaaqofweynoomarkiidambe u dhintey, waxaana ay dadkaasdhammaantoodkunoolaayeendegaannadafogfogeegobolkaMudugeePuntland, waqooyi-bariSoomaaliya. QofkiiugudambeeyeyeeuucudurkukudhacaywaxaalagasoosheegeydegmadaHobyo, gobolkaMudug 11kiiAgoosto 2014kii.

 

Ilaaiyobilowgiihoremarkiiuucudurkudillaacay, ayaamaamulladadalka, ootaageerokaheleySanduuqaQaramadaMidoobeyeeCarruurta, UNICEF iyoUrurkaCaafimaadkaAdduunka (WHO) ay tallaal la beegsadeencarruurkabadan 2 milyanooda’doodukahooseysoshansanojiriyosidoo kale carruurda’doodu u dhaxaysoshanilaa 10 sanoiyomeelahaqaarna dad waaweynba. Ololayaashatallaalkaayaabilowdeyislamarkii ay soobaxeenwararkiisheegayey in cudurkuhaleeleyqofkiiuguhorreeyeymaaddaamawaqtigaa ay Soomaaliyakunoolaayeencarruurtaugubadaneeaantallaalneynoodegaankeliyajoogadunidaoodhaniyadaoo ay halkaakunoolaayeencarruurkabadan nus milyanooaan la tallaalinmuddokabadanshansano.

 

Inkastaoouuwarkaanwanaagsanijiro, haddanamaamulladadalkaiyo QM ayaamuujinayataxaddarmaaddaamahawshiilagudabargoynayeycudurkaaanweli la dhammeyn.CudurkadabeyshaayaawelihaliskuhayanoloshacarruurtaSoomaaliyeedwaxaanawelisanadkan 2015 socdaololayaashalagudabargoynayocudurkadabeysha.

 

“Waa horumar la gaarey in cudurkiidabeyshaeedillaacay la xakameeyey. Xaaladocusuboocudurkadabeysha ah lama soosheeginmuddokabadan lix bilood. Ololayaashatallaalkaayaaahaahawlaad u weynoo ay kawadaqaybqaateenlagasoobilaaboheerbulshoilaaheerarkakasarreeyawaana in aanxamaasaddaaskusiiwadnaailaalagahubiyo in cudurkadabeyshugebiahaanba la cirib-tirey,” ayaauuyiriXiriiriyahaHawlahaBani’aadamnimadaeeSoomaaliya, Philippe Lazzarini.

 

Soomaaliyaayaaxaaladcudurkadabeysha ahoouusababeyfayruskaWild Poliovirus (WPV)eedegaankakasoojeedalagaheleysanadkii 2002kii. Sanadkii 2005kii,  dalkawaxaasoogaleyfayrusasalahaankasoojeedaNayjeeriya, kaasoosiweynugadillaacayguudahaandalkaoosababeyna 228 xaaladoodoocudurkadabeysha ah. Ka dib markiisiballaaran loo fuliyeyololeyaaltallaal, ayaaSoomaaliyawaxaa ay awooddey in ay joojisofaafiddacudurkawaxaana ay xaqiijisey in dalkuuukaxoroobocudurkadabeyshasanadkii 2007dii.

 

“Horeyayaanugasooguuleysanneycudurkadabeyshaoohaddana mar kaleayaankaguuleysaneynaa,” ayaauuyiriWakiilka UNICEF Soomaaliya, Steve Lauwerier. “Taniwaaguulmuhiim ah, laakiin  inaan is-dhiganno ma ahan mid ay meelnoogabannaantahay. WaansiiwadidoonnaataageeradaaanmaamulladacaafimaadkaeeSoomaaliyakataageernoololayaashatallaalkailaaaankahubinno in aaneycarruur kale silickasoogaarincudurkanoo ah mid aad u faafa.”

 

 

Tiradadadkahelatallaalkajoogtada ah eeSoomaaliyawaa mid aad u hooseysawaxaanaintii ay socdeenolalayaashatallaalkacudurkadabeysha, ay dadkatallaalkawadey ay taxaddargaar ah kubixinayeen in ay tagaangurikastasi ay u bixiyaantallaalkaookakoobanlabadhibcoodooafkalagaqaato.

 

“DadaalkaweyneeDowladdaSoomaaliyaiyo la-hawlgalayaasheeda ay kubixinayaanxakameyntacudurkadillaacayayaaammaanmudan. Laakiincudurkadabeyshuweliloomajoojinsidhab ah, waxaana loo baahanyahay in la siiwadodadaalladalaguhubinayo in carruurtaSoomaaliya ay xorkaahaadaancudukradabeysha,” ayaauuyiriDr.GhulamPopal, oo ah Wakiilka WHO Somalia. “Daryeeliyoindho-furnaanayaamuhiim u ah si loo hubiyo in carruurtakunoolguudahaanSoomaaliya la tallaalo, in kastaoo ay jiraanculeysyo ay keeneengaaridla’aantaiyoamni-xumada. Markalagasootago, siixoojintanidaamyadalagulasoconayosiaanucudurka u siifidinisagaooaanlagawarqabin, ayaa ah qaybmuhiim ah oolagugaarayo in Soomaaliya ay xorkanoqotocudurkadabeysha.”

 

 

“Waxaan u hambalyeynaadhammaankuwakaqaybqaateydadaalkanaancaadigaahayneekuwajahan in mar kale Soomaaliyalagacirib-tirocudurkadabeysha. Haseyeeshee, waainaanwelitaxaddarmuujinaawaana in ay socdaanolalayaashatallaalkaeemar loogatakhalusayocudurkanaadka u xun, eeburburiyeynolosha dad badan,” ayaauuyiriDr.GhulamPopal, oo ah WakiilkaWHO Somalia.

 

FayadhowrkaayaalilitadegaannobadanooSoomaaliyaka mid ah. Fayruskacudurkadabeyshaayaasifududoodegdeg ah dadkaugasoogaarabiyoamacuntokufaddaroobeysaxaradaqoffayruskaqaba. Fayadhowrwanaagsanayaa ah qaabloogahortegikarofaafiddiisa.

 

Daawo ma lahacudurkadabeyshaootallaalkaayaana ah mid aandhibaatokaimanoowaxtarnaleh. Waa in carruurta la tallaalaadhowr jeer si loo hubiyo in ay inta ay noolyihiinkabadbaadaancudurkaoowaxaaiyanaarrinjirta ah in dadkawaaweyn ay sidoo kale qaadikaraanfayruska.

 

Macluumaaddheeri ah kalasooxiriir:

UNICEF: Susannah Price

+254 722 719867[email protected]

 

WHO:Dr Abraham Mulugeta
+ 254 733 770192 [email protected]

 

About Dalsan Editor

View all posts by Dalsan Editor